Obiekt hotelowy – to wnętrze i ludzie, to miejsce, do którego klient powinien tęsknić zaraz po wyjeździe. Wiesz, na jakiego klienta czeka Twój obiekt – my wiemy, jakie zaprojektować dla niego wnętrze. Hotel to złożony organizm. Hall wejściowy z recepcją, lobby, jednostka mieszkalna, restauracje i bary, sale wielofunkcyjne, odnowa biologiczna, rekreacja, atrak­cje... Aby pokonać konkuren­tów, nie może mieć słabych miejsc. Harmonijnie rozwinięty, optymalnie przystoso­wany jest pewnym zwycięzcą. Zaprojektu­jemy wnętrze Twego hotelu z pasją i doświadczeniem.

Kontakt:

Kreator Wnętrz
05-462 Warszawa
Majdan 103

Agnieszka Jagodzińska
Bartosz Jagodziński

Tel.0 509 937 107
0 502 528 920

Email:kreatorwnetrz@kreatorwnetrz.pl
b.jagodzinski@kreatorwnetrz.pl
a.jagodzinska@kreatorwnetrz.pl